ارائه دستگاه جایگزین در مدت تعمیر

ارائه دستگاه جایگزین در مدت تعمیر

در صورتی که بیش از 48 ساعت زمان برای تعمیر دستگاه نیاز باشد و یا اگر شما بخواهید، دستگاه جایگزینی به شما می‌دهیم تا در کارتان وقفه نیفتد.

در صورتی که برای تعمیر دستگاه شما بیش از 48 ساعت زمان نیاز باشد و یا در صورت نیاز شما، دستگاه جایگزینی به شما می دهیم تا در کارتان خلل و وقفه ای نیفتد.

مشاهده: 811بار

شما هم می توانید درباره این محتوا نظر بدهید.

نام:
ایمیل:
نظر:
ثبت نظر
 
شعار رسالت فالنیک (ایران اچ پی) :خلق تجربه‌های لذتبخش برای مشتریان سرتاسر دنیا با انسان‌هایی نوآور و چابک
 
با ما همراه باشيد